آزمون هاي خود شناسي

آزمون هاي خود شناسي

آزمون هاي خود شناسي

انواع آزمون هاي خودشناسي
 پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت وابستگی به اینترنت آشکار و پنهان اشپیلبرگر (STAI) پرسشنامه اضطراب دیدگاه شما در مورد ازدواج چیست؟ میزان صداقت میزان اجتماعی بودن تست فروید تست افسردگی بک برادبری و گریوز EQ هوش هیجانیآزمون مفهوم خویشتن – بک مقیاس افسردگی ، اضطراب ، استرسمقیاس اضطراب امتحان ساراسون نیمکره راست مغز شما فعال تر است یا چپ ؟ مقیاس طلاق عاطفیمیزان استرس شغلی  پیش بینی طلاقجسارت اجتماعیعادت خرید…

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *