اجرای عین تعهد در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق انگلیس

اجرای عین تعهد در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق انگلیس

اجرای عین تعهد در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق انگلیس

فهرست مطالب
چكيده. 1
مقدمه. 2
بیان مسئله. 2
پیشینه تحقیق. 3
ضرورت بحث. 3
اهداف تحقیق. 4
فرضیه ها. 4
روش تحقیق. 5
ساختار تحقیق. 6
فصل اول: اجرای عین تعهدات در حقوق ایران. 7
مبحث اول : کلیات و مفاهیم. 7
گفتار اول : مفهوم اجرا. 7
گفتار دوم : تعهدات. 8
گفتار سوم: عين تعهد. 10
گفتار چهارم : عقد یا ایقاع بودن اجرای تعهدات. 11
بند اول: نظرات. 11
بند دوم: نقد و بررسي نظرات. 12
بند سوم:جمع بندي. 13
گفتار پنجم : مباني اجراي تعهدات. 14
مبحث دوم: قواعد در اجراي عين تعهد….

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *