اخفا و امحای آثار و ادله¬ی جرم در حقوق کیفری ایران

اخفا و امحای آثار و ادله¬ی جرم در حقوق کیفری ایران

اخفا و امحای آثار و ادله¬ی جرم در حقوق کیفری ایران

فهرست مطالب
 فهرست مطالب.. 2
چکیده.. 6
الف- بيان مسأله اساسي تحقيق:.. 7
ب- اهمیت و ضرورت انجام تحقيق:.. 10
ه- مرور ادبیات و سوابق مربوطه:.. 11
و – جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق:.. 13
ز- اهداف مشخص تحقيق (شامل اهداف آرماني، کلی، اهداف ويژه و كاربردي): 14
هدف آرمانی.. 14
اهداف ویژه.. 15
ح – در صورت داشتن هدف كاربردي، نام بهره‏وران:.. 15
ط- سؤالات تحقیق:.. 15
سوال اصلی تحقیق.. 15
سوالات فرعی.. 15
ی- فرضيه‏هاي تحقیق:.. 16
ک- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و…

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *