تحقیق درباره مشاهیر حسابداری ایران 42 ص

تحقیق درباره مشاهیر حسابداری ایران 42 ص

تحقیق درباره مشاهیر حسابداری ایران 42 ص

اسماعیل عرفانی فرزند سوم از چهار فرزند نخستینازدواج پدر در سال 1295 در بندر انزلی بدنیا آمد، تحصیلات مقدماتی خود را در مدرسهای که پدر تأسیس کرده بود، در انزلی به پایان رسانید و بعد برای ادامه تحصیل به رشترفت و دوره متوسطه را در آن شهر گذراند. درآن زمان دانش آموزان می توانستند در صورتبرخورداری از استعداد و توانایی تحصیلی چشمگیر چند کلاس را در یک سال بگذرانند واسماعیل عرفانی نیز با استفاده از این حق و به اتکای استعداد و ظرفیت خارق العاده…