مفهوم مصالحه درقصاص وادله مشروعیت آنلبword

مفهوم مصالحه درقصاص وادله مشروعیت آنلبword

مفهوم مصالحه درقصاص وادله مشروعیت آنلبword

فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه………..4
الف -بیان مسئله………5
ب-پیشینه پژوهش……6
پ-اهداف تحقیق: …….7
ت- سوالات تحقیق:…….8
ث-فرضیات تحقیق…9
ج- روش تحقیق …. 9
ح-ساختار پایان نامه….10
 فصل اول: مبانی، صورتهای مصالحه و آثار صلح قصاص…….12
مبحث اول: تعاریف و کلیات صلح قصاص……….13
گفتار اول -معنی لغوی و اصطلاحی صلح قصاص…….13
گفتار دوم- تمییز صلح از مفاهیم مشابه……..15
مبحث دوم: مبانی مصالحه و نقش بزه دیده در تعیین…

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *