پاورپوینت " مديريت منابع انساني" در 37 اسلاید

پاورپوینت " مديريت منابع انساني" در 37 اسلاید

پاورپوینت " مديريت منابع انساني" در 37 اسلاید

.1مفاهيم ،کلياتي در مورد مديريت و رهبري
.2علل اهميت منابع انساني در آغاز قرن 21
.3انگيزه ها و انتظارات كاركنان
.4آشنايي با انواع سبك هاي مديريت و رهبري
.5مديريت بر منابع انساني سازمان
.6همراه باWork ShopوCase Study
 
 

.1هنر انجام کار با و به وسيله ديگران

.2روش استفاده بهينه از ابزار و منابع سازمان برای رسيدن به اهداف سازمانی

.3فرايند به کارگيری مؤثر و کارآمد منابع مادی و انسانی ( در برنامه ريزی ، سازماندهی ، بسيج منابع و امکانات ، هدايت و…