گزارش کارآموزی در بانک رفاه – رشته حسابداری

گزارش کارآموزی در بانک رفاه – رشته حسابداری

گزارش کارآموزی در بانک رفاه – رشته حسابداری
به تعداد 86 صفحه قابل ویرایش ورد
 
فصل اول آشنايي با مكان كارآموزي
تاريخچة بانكداري در ايران
معرفي بانك رفاه كارگران
بانك استقراضي ايران
نحوة اعطاي تسهيلات
اعمال نظارت بانك
انواع خدمات ريالي و ارزي بانك رفاه
انواع سپرده‌هاي بانكي
انواع حسابهاي قرض‌الحسنه پس‌انداز
 
فصل دوم ارزيابي بخشهاي مرتبط با رشته علمي كارآموز
انواع حسابرسی
وظايف سازمان حسابرسي
حسابداري دولتي
اصول کلی…