آموزش بخیه زدن زخم pdf

آموزش بخیه زدن زخم pdf

آموزش بخیه زدن زخم pdf

آموزش بخیه زدن زخم جای بخیه بخیه سزارین بخیه زایمان طبیعی کشیدن بخیه گوشواره بخیه
 
وقتی برشی در بدن چه به صورت تصادفی و چه به علت جراحی ایجاد شود، برای ترمیم آن از بخیه استفاده می شود. بخیه دو سر زخم را به هم نزدیک می کند و در این حالت به ترمیم آن کمک می‌کند.

 
فازهای بهبودی زخم:
1-فازالتهابی
سلول های التهابی به زخم فاز التهابی در چند روز اول رخ می دهد که سلول های التهابی به زخم کوچ می کنند
2-فازشکل گیری بافت اپیتلزاسیون زخم در طی 12…

داروهایی که از نور باید محافظت شوند pdf

داروهایی که از نور باید محافظت شوند pdf

داروهایی که از نور باید محافظت شوند
فرمت کتاب:پی دی افpdf(کیفیت عالی)
زبان کتاب:فارسی
سفارش کتاب وپشتیبانی تلگرام:09103894814
جهت دریافت نسخه چاپی این کتاب باشماره بالا درتماس باشید
درصورت عدم موفقیت درپرداخت ازکارت بانکی دیگری غیرملی استفاده کنید

اصطلاحات پزشکی pdf

اصطلاحات پزشکی pdf

اصطلاحات تخصصی سلسله پزشکی فردی که در معرض دود فرد سیگاری پیمان میگیرد وضع حمل زودرس زودرسی ناخوشی، بیماری مرگ و میر دوره سه ماهه جفتی وابسته به جفت جنین عمل یا شغل معلول وغیر عادی ، عدم پیشه معلولی حائز دو شاخ یا زوائد شاخ مثل زهدان، بچه دان، رحم رنجورى( در نشانه نرسیدن خوراک کافى ببدن) آنمی ، کم خونی ؛ کمبود هموگلوبین د رخون که بخاطر ناکافی بودن شمار گلبولها، یا کمبود اینمواد در هر گلبول به وجود می آید پیش زادیپیش از زایش obstetric زایمانى…

کاربرد انواع سرم pdf

کاربرد انواع سرم pdf

کاربرد انواع سرم pdf

عکس سرم تاج سرم سرم دست سرم مو پشت سرم کاربرد انواع سرم : سرمها بر بنیاد ماده ی برپایی دهنده به گونه ها ذیل تقسیم می گردند >1-سرم نمکی :که شامل سرمهای زیر می باشد
الف ) نرمال سالین یا
نمکی ساده : 09/0%
صورتی رنگ، 45/0%
یاسی رنگ هاف سالین سدیم کلراید
2 – رینگر زرد رنگ
3 – رینگر لاکتات
4 – سرم قندی یا دکستروز : دربرگیرنده انواع 5%آب و…عکس سرم تاج سرم سر
فرمت کتاب:پی دی افpdf(کیفیت عالی)
زبان کتاب:فارسی
سفارش کتاب وپشتیبانی تلگرام:09103894814
جهت دریافت نسخه…

لوزه وادنویید pdf

لوزه وادنویید pdf

لوزه وادنویید pdf

عمل لوزه لوزه سوم درمان لوزه لوزه ها عفونت لوزه دو غده کوچک در دو سوی گلو هستند از ورود میکروب میکروب ها به بدن از راه دهان جلو گیری میکنند لوزه کودکان بزرگ است اما با رشد آنها لوزههایشان کوچکتر می شود گاهی وقتها این اندام چرکین و دردناک می شوند نام این بیماری ورم لوزهورم لوزه است . لوزهها بخشی از سیستم دفاعی بدن و غدد لنفاوی هستند ولی در شرایطی مانند عفونتهای تنفسی مکرر و تورم بیش از اندازه لوزهها تا حدی که مانع تنفس شوند جراحی و برداشتن…

کتاب اناتومی بدن pdf

کتاب اناتومی بدن pdf

کتاب اناتومی بدن pdf

آناتومی علمی است که در مورد بدن انسان صحبت می کند و در مورد ساختمان بدن انسان و روابط بین اندامهای مختلف است. شروع علم آناتومی از یونان باستان بوده است.
بخش اول : تعاریف
واژه آناتومی :
تاریخچه آناتومی :
تاریخچه آناتومی در ایران :
تقسیمات آناتومی انسانی شامل
آناتومی درشت(ماکروسکپی)
آناتومی ریز(میکروسکپی) :
آناتومی تکاملی :
سطوح تشریحی بدن انسان
سطح سهمی :
سطح عرضی :
سطح افقی :

حفرات بدن انسان
مهمترین حفرات بدن
 
و بقیه توضیحات…

نکات مهم درمورد نوشتن گزارش پرستاری

نکات مهم درمورد نوشتن گزارش پرستاری

نکات مهم درمورد نوشتن گزارش پرستاری

یادداشت دقیق گزارش پرستاری از هر لحاظ مهم ا است تا جائیکه اگر کاری انجام شده اما نوشته نشده باشد یعنی آن کار انجام نشده است. یک یادداشت خوب و دقیق میتواند نشان دهنده مراقبت و نتایج آن، آسان شدن برنامه ریزی مراقبت بیمار و کمک کننده به ارتباط بهتر میان خدمات دسته های بهداشتی درمانی باشد. نظر به اهمیت ویژه گزارش پرستاری در فرآیند درمان بیماران و ارزش حقوقی و قضایی آن، مهمترین اصول لازم در خصوص نحوه ارائه و ثبت نوشتن گزارش پرستاری در پرونده…

تدابیر پرستاری درسوختگی pdf

تدابیر پرستاری درسوختگی pdf

تدابیر پرستاری درسوختگی pdf

فهرست مطالب صفحه
مقدمه ………………………………………………………………… ..
3 2- انواع سوختگی ………………………………………………………….
4 مدیریت سوختگی …………………………………………………………
12 تظاهرات بالینی ………………………………………………………….
21 برنامه مراقبت پرستاری در بیمار سوخته ………………………………….
27 مراقبت از زخم………………………………………………………………
32 عوارض سوختگی …………………………………………………………
38 پرستاری و اقدامات حمایتی…

استخدامی کل رشته ها pdf

استخدامی کل رشته ها pdf

استخدامی کل رشته ها pdf

دفترچه راهنمای سومین ازمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور شهریور ماه سال1395
فرمت کتاب:پی دی افpdf(کیفیت عالی)
زبان کتاب:فارسی
سفارش کتاب وپشتیبانی تلگرام:09103894814
جهت دریافت نسخه چاپی این کتاب باشماره بالا درتماس باشید
درصورت عدم موفقیت درپرداخت ازکارت بانکی دیگری غیرملی استفاده کنید …

انواع ازمایشات ازمایش خون و… pdf

انواع ازمایشات ازمایش خون و... pdf

انواع ازمایشات ازمایش خون و… pdf

انواع آزمايشاتآزمايشات روتين شاملالف- آزمايش خون:CBC_FBS_BS_Hb-HCT_PLT-PT-PTT-Cholestrol_Fb-Cr- BUN-Na-K-Ca-LDL-HDL-ب- آزمايش ادرار:,UA-UCج-آزمايش مدفوع:گاياگ و کشت مدفوع ساير آزمايشات غير روتين است و در مورد بيماران خاص استفاده مي شود شامل 
د- آزمايش مغز نخاع و-آزمايش خلطه- آزمايش کشت تراشه ي- ساير آزمايشات حروف اختصاصي در هر آزمايشFBS قند خون ناشتاMCHC غلظت متوسط همو گلوبين
WBC شمارش گلبول هاي سفيد
RBC شمارش گلبول هاي قرمز
HB همو گلوبين
HC هماتو کريت( درصد گلبول هاي قرمز در…