افزایش سایز آلت تناسلی|مسائل جنسی

افزایش سایز آلت تناسلی|مسائل جنسی

 

 
 

 
 

 
در اين سايت روشي را به شما معرفي مي كنيم براي بزرگ كردن آلت تناسلي كه نتايج فوق العاده اي براي شما در بر خواهد داشت،كه خودتان هم باور نمي كنيد:
.
.
.

1-افزايش طول و ضخامت به اندازه 3cm الي 8cm
2-افزايش طول تا بيش از50%اندازه فعلي در حالت راست وسفت شده
3-افزايش قطر تا حدود30% تا 50% اندازه فعلي
4-جلو گيري از انزال زودرس وافزايش زمان مقابرت و نزديكي
5-افزايش قابليت چند بار ارضا شدن پشت سر هم
6-كاهش خميدگي
7-افزايش مدت زمان…