شناخت افراد از روي خط-خط شناسي

شناخت افراد از روي خط-خط شناسي

شناخت افراد از روي خط-خط شناسي

خط شناسي
شناخت افراد از روي دستخط
روشي كه در نيروي پليس و شرايط امنيتي به كار مي رود
در اين كتاب همه ي فوت و فن ها ها را خواهيد آموخت
اين كتاب را در سايتي ديگر نخواهيد يافت
جزو كتاب ها و روش هاي سري به شمار مي رود
بعد از مدتي از سايت براي فروش برداشته خواهد شد
پس عجله كنيد
 
طــــی سالها، ما برای شناسایی مسیرهای بی شماری که برای فروش وجود دارد، تلاش بسیار کرده ایم: گوش دادن به صدها نوارصوتی و تماشای فیلمهای ویدیوئی فروش.
 
امروز هم،…