100 مدار الكترونيكي به زبان فارسي همراه نقشه مدار ها و توضيح قابل ساخت در خانه حتما ببينيد براي اولين بار در فضاي مجازي

100 مدار الكترونيكي به زبان فارسي همراه نقشه مدار ها و توضيح قابل ساخت در خانه حتما ببينيد براي اولين بار در فضاي مجازي

100 مدار الكترونيكي به زبان فارسي همراه نقشه مدار ها و توضيح قابل ساخت در خانه حتما ببينيد براي اولين بار در فضاي مجازي

در اين كتاب مدار هاي آموزش ساخت مدار هاي زير با نقشه و توضيح كامل با زبان فارسي:
به همراه نقشه ی کامل مدار ها و توضیحات کامل
تنها سایت ارایه دهنده ی این کتاب در فضای مجازی
1.دو برابر كننده ي ولتاژ
2.چهار برابر كننده ي ولتاژ
3.افزاينده ي زنجيره اي يا كاسكيد
4.سه برابر كننده ي ولتاژ
5.رگولاتور ولتاژ
6.مدارات ترانزيستوري
7.رله تحريك شونده با رطوبت
8.رطوبت سنج
9.مترونوم
10.آژير
11.منبع تغذيه اي با ولتاژ بالا
12.هشدار دهنده ي سارق
13.برق نما
14.مخلوط…