پاورپوینت فصل اخلاق نقد – پاورپوینت آیین زندگی

پاورپوینت فصل اخلاق نقد - پاورپوینت آیین زندگی

پاورپوینت فصل اخلاق نقد – پاورپوینت آیین زندگی

Welcome to VirgooL.net
مقاله ، پاورپوینت ، پایان نامه —- ویرگــ ، ــول
 
پاورپوینت آیین زندگی ( اخلاق کاربردی)
موضوع :پاورپوینت فصل اخلاق نقد – پاورپوینت آیین زندگی
 
مباحث موجود در پاورپوینت :
– اهمیت و جایگاه نقد در اسلام
– چرا در جامعه ي ما توليد علم جاي خود را به تقليد و ترجمه داده است
– با توجه به لزوم آزادي انديشه در نقد و انتقاد ، آيا اين آزادي حاكم بر اصول اخلاقي است يا اخلاق حاكم بر آزادي است؟
– شرایط یک نقد مفید
– دیدگاه های مختلف در…

پاورپوینت اخلاق معیشت ( آیین زندگی)

پاورپوینت اخلاق معیشت ( آیین زندگی)

پاورپوینت اخلاق معیشت ( آیین زندگی)

Welcome to VirgooL.net
مقاله ، پاورپوینت ، پایان نامه —- ویرگــ ، ــول
 
پاورپوینت آیین زندگی ( اخلاق کاربردی)
موضوع :پاورپوینت آیین زندگی – فصل اخلاق معیشت
 
مباحث موجود در پاورپوینت :
– اهمیت و جایگاه
– کار در سیره اولیای دین
– نقش نیت در ارزشمندی کار
– رابطه اخلاق و معیشت
– نقش کار در تربیت و بهداشت روانی
– کار و احساس شخصیت
– و … + نتیجه گیری
 
تصاویری از پاورپوینت :

پاورپوینت فصل اخلاق سیاست (زمامداری) – پاورپوینت آیین زندگی

پاورپوینت فصل اخلاق سیاست (زمامداری) - پاورپوینت آیین زندگی

پاورپوینت فصل اخلاق سیاست (زمامداری) – پاورپوینت آیین زندگی

Welcome to VirgooL.net
مقاله ، پاورپوینت ، پایان نامه —- ویرگــ ، ــول
 
پاورپوینت آیین زندگی ( اخلاق کاربردی)
موضوع :پاورپوینت فصل اخلاق سیاست (زمامداری) – پاورپوینت آیین زندگی
 
مباحث موجود در پاورپوینت :
– تعریف سیاست و رابطه آن با اخلاق
– دیدگاه ها و نظریه های معروف در مورد رابطه اخلاق و سیاست
– ديدگاه افلاطون در رابطه با اخلاق و سياست
– نقد نظريه جدايي اخلاق و سياست
– دیدگاه لنین در رابطه اخلاق و سیاست
– نقد نظریه اصالت سیاست
– دیدگاه اسلام…