افتتاح پل شهدای لمیر

پل شهدای لمیر برای ارتباط بین دو روستای سفیدسنگان و چاله بیجار با کمک مالی خیرین طی دو سال با هزینه حدودا 300 میلیون تومان
در شهریور سال 1398 با حضور جمعی از خیرین و مردم روستای لمیر تالش افتتاح شد.