مدل سازی علّی پویا از دقت و تقویت سیناپسی در ادراک بصری- یک مطالعه EEG

مدل سازی علّی پویا از دقت و تقویت سیناپسی در ادراک بصری- یک مطالعه EEG

مدل سازی علّی پویا از دقت و تقویت سیناپسی در ادراک بصری- یک مطالعه EEG

تعداد صفحات: 18
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برآورد دقیق یا غیر قطعی مرتبط با سیگنال های حسی بخش مهمی از ادراک است. براساس مدل محاسباتی قبلی, ما این فرضیه را مورد آزمون قرار دادیم که افزایش کنتراست بصری دقت کد گذاری شده در مناطق بصری اولیه را با تقویت یا تحریک پذیری فوق العاده سلول های پیرامیدی (هرمی) افزایش می دهد. این فرضیه با استفاده از الکتروانسفالوگرافی و مدل سازی علی پویا (DCM) مورد بررسی قرار گرفت؛ یک…

ایدز چیست؟

ایدز چیست؟

ایدز چیست؟

تعداد صفحات:11
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ایدز(AIDS) (سندروم نقص ایمنی اکتسابی) سندرومی است که توسط ویروسی به نام HIV ایجاد می شود (ویروس نقص سیستم ایمنی انسانی). بیماری سیستم ایمنی را دگرگون کرده و افراد را نسبت به عفونت هاو بیماری ها آسیب پذیر تر می کند. این حساسیت پیشرفت بیماری را بدتر می کند.
HIV در مایعات بدن شخص عفونی شده یافت می شود (مایع منی و واژینال، خون و شیر مادر). ویروس از شخصی به شخص دیگر از طریق خون به خون و…

ورزش برای افراد با بیماری قلبی- عروقی- (فقط متن فارسی)

ورزش برای افراد با بیماری قلبی- عروقی- (فقط متن فارسی)

ورزش برای افراد با بیماری قلبی- عروقی- (فقط متن فارسی)

تعداد صفحات: 91
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
بر اساس آمار جامعه قلب امریکا (AHA)، نزدیک به 871000 امریکایی از بیماری قلبی – عروقی(CVD) در 2004 مردند. رقمی که 36٪ از تمام مرگ ها در طول یکسال را شامل می شود. این مورد هر دو جنس را تحت تاثیر قرار می دهد و هیچ تبعیضی بر اساس نژاد یا قومیت قایل نمی شود. این باعث می شود امروزه CVD به عنوان یک قاتل در امریکا باشد. بعلاوه، به ادعای بسیاری از افراد، CVD ضمنا یک دلیل از کار افتادگی در…