دانلود کتاب تاریخ ایران از مادها تا انقراض ساسانیان پیرنیا

دانلود کتاب تاریخ ایران از مادها تا انقراض ساسانیان پیرنیا

دانلود کتاب تاریخ ایران از مادها تا انقراض ساسانیان پیرنیا

« تاریخ ایران از مادها تا انقراض ساسانیان » اثر «حسن پیرنیا» ملقب به «مشیرالدوله»، روشنفکر، محقق، مترجم، مورخ و رجل سیاسی عهد قاجار و یکی از تالیفات خوب معاصر و آثار پژوهشی قابل اعتماد در مورد ایران باستان است.
کتاب با تاریخ عیلام به گونه نسبتا کامل و جامع و تواریخ کامل ماد، در کنار حکومت‌های پیرامون، از جمله بابل و آشور آغاز شده و بعد وارد دوره هخامنشیان و حکومت پارسیان می‌شود. تواریخ یونان نیز مختصرا بازگو شده و سپس…

دانلود کتاب اختناق ایران

دانلود کتاب  اختناق ایران

دانلود کتاب اختناق ایران

دانلود کتاب ” اختناق ایران “

کتاب نایاب اختناق ایران اثر بسیار مهمی از مورگان شوستر آمریکایی، خزانه‌دار سابق حکومت ایران می‌باشد که یک قرن پیش در ایران زندگی می‌کرد.
کتاب اختناق ایران به خوبی فضای سیاسی و اجتماعی کشور ایران در یک‌سوم پایانی حکومت قاجارها را به تصویر می‌کشد. شوستر از طرف دولت آمریکا و در قاموس رییس یک هیئت آمریکایی بنابر درخواست دولت ایران، به ایران وارد شد. او تاثیرات بسیار مهمی در بهبود اوضاع…

دانلود کتاب پرتوی از فلسفه ایران باستان

دانلود کتاب پرتوی از فلسفه ایران باستان

دانلود کتاب پرتوی از فلسفه ایران باستان

کتاب نایاب پرتوی از فلسفه ایران باستان تالیف دانشمند بزرگ دینشاه ایرانی سلیسیتر می‌باشد.
کتاب پرتویی از فلسفه ایران باستان از سلسله انتشارات انجمن زرتشتیان ایرانی مقیم بمبئی می‌باشد. این اثر به ذکر فلسفه ایران باستان و ذکر باورها، عقاید و اصول فرهنگ ایرانی و دین زرتشتی در ایران باستان می‌پردازد.
دانلود کتابپرتویی از فلسفه ایران باستان را به پژوهشگران و مخاطبان تاریخ ایران باستان پیشنهاد می‌کنیم.
 
حجم فایل: 6 مکابایت…