خنده درمانی

خنده درمانی

خنده درمانی

مهارتی به نام خنده گاهی خندیدن آنقدر برای ما انسان ها عادی می‌شود که فراموش می‌کنیم، چقدر شگفت‌آور است. آیا تا به حال به این مسئله فکر کرده‌اید که خنده چقدر می‌تواند در عمل وعکس العمل بدن سودمند باشد و آیا می‌دانید در هنگام خندیدن در بدن چه اتفاقی رخ می‌دهد؟خنده در بهبود روابط انسان بسیار موثر است.خنده در طولانی نمودن عمر نقش موثر دارد.خنده فشار خون را تعدیل می‌کند.خنده سن افراد را کمتر نشان می‌دهد.خنده زبان مشترک همه…

جزوه روانشناسی رشد

جزوه روانشناسی رشد

جزوه روانشناسی رشد

روان شناسی رشد مطالعه رشد انسان در گستره عمر پیش در آمدی بر مطالعه رشد انسان : روان شناسی رشد به چگونگی توصیف و تبین ، تغییرات رشد انسان از زمان لقاح تا مرگ می پردازد و همچنین در حیطه های شناختی ، جسمانی ، روانی و اجتماعی رفتار فردی را بررسی می کند . در برسی رشد ، وقتی توانستیم تغییرات را توصیف ، تبین و پیش بینی کنیم ، گام آخر تاثیر گذاری بر این تغییرات خواهد بود . دوره های رشد: 2 -رشد کودک : ) دوره پیش تولد ، شیر خواری ، کودکی اولیه و کودکی میانه ( 1…

فلسفه تربیتی

فلسفه تربیتی

فلسفه تربیتی

بررسي آراء و اندیشه‌های تربيتي فيلسوفان، يكي از زمینه‌های پژوهشي متداول در حوزه فلسفه تعليم و تربيت و مقدمه‌ای براي نقد آنها می‌باشد. در این مقاله، با روشی توصیفی – تحلیلی به معرفی اندیشه‌های فلسفي برتراند راسل و بررسی دیدگاه‌های تربيتي اين فيلسوف و رياضيدان برجسته قرن بيستم پرداخته شده است.
بر اساس یافته‌های پژوهش، راسل توجه به امر تعليم و تربيت را امري فراتر از تحقق حيات آزاد و خردمندانه می‌داند. به زعم راسل، عصر…