عکسهای قدیمی از مردم لمیر

ردیف اول: اسحاق پورحنیفه ، صابر جوان ،سلیمان نژاد،جهان، صفر نعیمی، دروازبان عمران رضایی نیا،

ردیف دوم: سهراب جواد نیا،عزیز الله فلاحتی ، نفر سوم عباسعلی دادایی

lemir-ir2

از راست:علی حیدر پورحنیفه،صمید حمیدی،عبدالرحیم روحی،احد رزمجو

lemir-ir